دانلود با لینک مستقیم فایل تعیین شبه توابع تراوایی نسبی و فشار موئینه در مخازن ترکدار با استفاده از شبیه سازهای مخازن نفتی

تعیین شبه توابع تراوایی نسبی و فشار موئینه در مخازن ترکدار با استفاده از شبیه سازهای مخازن نفتی
کلمات کلیدی:شبیه سازهای مخازن نفتی,تراوایی نسبی,فشار موئینه,مخازن ترکدار,تعیین فشار موئینه در مخازن ترکدار,تعیین شبه توابع تراوایی نسبی در مخازن ترکدار,تعیین شبه توابع تراوایی نسبی و فشار موئینه در مخازن ترکدار با استفاده از شبیه سازهای مخازن نفتی,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-مخازن هیدرو کربوری

چکیده:

تراوائی نسبی و فشار موئینگی خواص ماکروسکوپی هستند که عموما جهت بسط قانون دارسی برای جریانهای چند فازی در محیط متخلخل بکار می‌روند. مقادیر این داده‌ها مهمترین اطلاعات جهت بسیاری از محاسبات مهندسی مخازن می‌باشند که نحوه حرکت سیالات در مخازن را مشخص می‌کنند. توصیف چگونگی حرکت سیالات عامل مهمی در پیش‌بینی سرعت تولید، محاسبات مربوط به حداکثر بازیافت مواد هیدروکربوری و بهره‌برداری اقتصادی از مخزن می‌باشد. اغلب ، مقادیر تراوائی نسبی از روش‌های آزمایشگاهی نظیر جابجائی یکنواخت ، جابجائی غیریکنواخت و روش سانتریفیوژ تعیین می‌شوند. روش‌های فوق هر کدام محدودیت‌های خود را داشته و خطاهائی نیز بهمراه دارند. بطور نظری تراوائی نسبی را می‌توان از اطلاعات فشار موئینگی در موارد بدست آورد.

تراوایی نسبی و فشار موئینگی خواص ماکروسکوپی هستند که عموما جهت بسط قانون دارسی برای جریانهای چند فازی در محیط متخلخل بکار میروند. و مقادیر آنها از مهمترین طلاعات ورودی به مدلهای شبیه ساز جهت پیش بینی عملکرد و ارائه روشهای بهینه در بازیافت مخازن نفتی بکار می رود. با توجه به اختلاف حداقل ابعاد بلوکها در مدلهای شبیه ساز و ابعاد مغزه های مورد آزمایش، بکارگیری مستقیم آنها در مدلهای شبیه ساز مخازن باعث حذف اثرات مهم ناهمگونی لایه های رسوبی و عدم پیش بینی موثر و صحیح جریان سیالات در مخازن می شود.

کلمات کلیدی:

تراوایی

مخزن نفت

شبه توابع

فشار مویینگی

ذخایر شکسته شده

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات

فصل دوم:تئوری و مفاهیم شبه توابع

تراوایی مطلق- موثر-نسبی

فشار مویینگی

انواع مکانیسم فشار مویینگی

مفاهیم شبه توابع

تعادل عمودی

جریانهای دینامیکی

شبه توابع شبیه سازی عددی

فصل سوم:مخازن ترکدار در شبیه سازی

روشهای شبیه سازی در مخازن شکاف دار

مدل تخلخل دوگانه

مدل تراوایی دوگانه

روش اثر متقابل چندگانه پیوسته

ناحیه های مخزن شکاف دار در حالت ایستا

مکانیزم های تولید در مخازن شکاف دار

فصل چهارم:اطلاعات میدان و تعریف مدلهای شبیه ساز

مشخصات نرم افزار IMEX

مشخصات میدان مورد مطالعه

توصیف مدلهای ریز و درشت شبکه

فصل پنجم:تجزیه وتحلیل

نتایج مدلهای ریز شبکه

مدلهای درشت شبکه متفاوت براساس نتایج آزمایشگاهی

دلایل اتخاب روشهای شبه توابع در درشت نمایی

عملکرد روشهای شبه توابع

فصل ششم:نتایج و پیشنهادات

ادامه مطلب و دریافت فایل

جزوه حکمت هنر اسلامی استاد وثیق + دو سری نمونه سوال:جزوه حکمت هنر اسلامی استاد وثیق + دو سری نمونه سوال

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شاخص توسعه انسانی:مبانی نظری شاخص توسعه انسانی,دانلود مبانی نظری شاخص توسعه انسانی,پیشینه تحقیق شاخص توسعه انسانی,ادبیات نظری شاخص توسعه انسانی,فصل دوم پایان نامه شاخص توسعه انسانی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق شاخص توسعه انسانی,ادبیات و مبانی نظری شاخص توسعه انسانی

هدایت تحصیلی:مشاوره,هدایت تحصیلی,طرح ریزی شغلی,دانلود مقاله هدایت تحصیلی,هدایت تحصیلی و نقش آن در راهنمایی شغلی در دوره راهنمایی,رابطه هدایت تحصیلی با راهنمایی شغلی,خرید پایان نامه رشته روانشناسی,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه رشته روانشناسی,fileina,فروشگاه ساز فایل

پایان نامه کارشناسی رشته جامعه شناسی و علوم اجتماعی با عنوان جامعه شناختی فرهنگی:جامعه,فرهنگ,فرهنگ کشی,جامعه شناختی فرهنگی,دانلود پایان نامه رشته جامعه شناسی و علوم اجتماعی با عنوان جامعه شناختی فرهنگی,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه رشته علوم اجتماعی,خرید پایان نامه رشته علوم اجتماعی,fileina,فروشگاه ساز فایلینا,فروشگاه فایل

مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک کشاورزی با DEA:مبانی نظری ارزیابی عملکرد با DEA,ارزیابی عملکرد در بانک,ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها,شاخص های ارزیابی عملکرد بانکها,شاخص های ارزیابی عملکرد شعب بانک,مبانی نظری ارزیابی عملکرد بانک با DEA,ارزیابی عملکرد بانک با تحلیل پوششی داده ها,مبانی نظری ارزیابی عملکرد,پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد,

مبانی نظری مدلهای ارزیابی تعالی سازمانی:مبانی نظری مدلهای ارزیابی تعالی سازمانی,ادبیات و مبانی نظری مدلهای ارزیابی تعالی سازمانی,پیشینه تحقیق مدلهای ارزیابی تعالی سازمانی,دانلود پیشینه تحقیق مدلهای ارزیابی تعالی سازمانی,دانلود مبانی نظری مدلهای ارزیابی تعالی سازمانی,فصل دوم پایان نامه مدلهای ارزیابی تعالی سازمانی,ادبیات نظری مدلهای ارزیابی تعالی سازمانی

اقدامات و عملکرد دستگاههای اجرایی:اصل 44 قانون اساسی,عملکرد دستگاههای اجرایی,سیاست های کلی 44 قانون اساسی,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت,اقدامات و عملکرد دستگاههای اجرایی

مقاله رشته ادبیات و عرفان و ادیان با عنوان بیان تشابهات و افتراقات عرفان مسیحی و اسلامی:بیان تشابهات و افتراقات عرفان مسیحی و اسلامی,رشته ادبیات، عرفان و ادیان,ادبیات، عرفان و ادیان,عرفان,اسلام,مسیحیت,وحدت,فنا,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروشگاه ساز فایل

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست:حمایت از محیط زیست,دیوان بین المللی دادگستری,توسعه حقوق بین الملل محیط زیست,نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست,دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل,دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق بین الملل,دانلود مقالات ارشد حقوق بین الملل

بررسی و مقایسه طرح ساختاری-راهبردی در ایران با نمونه های کشورهای دیگر:مقایسه طرح ساختاریراهبردی در ایران و جهان,طرح های ساختاری راهبردی,الگو و طراحی برنامه ریزی شهری در جهان,ارزیابی فرآیند تهیه طرح های ساختاری راهبردی,بررسی سیر تحولات برنامه ریزی شهری,بررسی و مقایسه طرح ساختاریراهبردی در ایران با نمونه های کشورهای دیگر,دانلود پایان نامه طراحی و برنامه ریزی شهری